Szent István napi állami kitüntetések

A Parlament Kupolatermében augusztus 20-án, hétfőn átadták hazánk legrangosabb állami kitüntetéseit. A Magyar Érdemrend Középkeresztje polgári tagozat kitüntetésben részesült Kocsis Fülöp és Spányi Antal megyéspüspök.


A Magyar Érdemrend nagykeresztjét, középkeresztjét a csillaggal és középkeresztjét a  díjazottaknak Áder János, Magyarország köztársasági elnöke nyújtotta át Orbán Viktor miniszterelnök előterjesztésére.

Augusztus 20-a alkalmából más egyházi és egyházunkhoz kötődő személyek már korábban átvehették kitüntetésüket.

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere a köztársasági elnök megbízásából adott át állami kitüntetéseket augusztus 16-án, csütörtökön Budapesten.

A Magyar Érdemrend Tisztikeresztjét vehette át Dr. Székely János püspök, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, Újszövetség Tanszék egyetemi docense, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye oktatási és kulturális tevékenységének összefogásáért, oktatói-nevelői tevékenységéért, valamint az országos cigánypasztoráció megszervezéséért.

Szintén a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetésben részesült Nyékyné dr. Gaizler Judit, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar dékánja, egyetemi docens a magyar számítástechnikai kultúra terjesztéséért, a programozási módszertan, a programozási nyelvek kutatásáért, oktató-nevelő, valamint iskolateremtő és intézményvezetői tevékenysége elismeréseként.

A Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben részesült:
több évtizedes oktatói tevékenységéért, a generációkat megérintő lelkiségi irodalom gazdagításáért Dr. Barsi Balázs, a Sümegi Sarlós Boldogasszony Ferences Kegytemplom és Kolostor igazgatója és házfőnöke, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzene Tanszék tanára;
Dr. Löffler Erzsébet, az egri Érseki Vagyonkezelő Központ Könyvtár, Levéltár és Múzeum igazgatója közel négy évtizedes közművelődési, közgyűjteményi területen végzett eredményes munkája elismeréseként;
négy évtizedes elhivatott szerzetesi és tanári munkája, példaértékű életpályája elismeréseként Szabó István, a kecskeméti Piarista Rendház házfőnöke;
Dr. Zakar Péter főiskolai tanár, a szegedi Gál Ferenc Hittudományi Főiskola dékánja.

Magyar Arany Érdemkeresztet vehetett át:
Klieber József címzetes apát, nyugalmazott plébános, tiszteletbeli esperes közel öt évtizedes, a sombereki hívekért végzett egyházi szolgálatáért;
Leányfalusi Vilmos orgonaművész, a Kalocsai Főszékesegyház karnagya, kanonok az egyházzene fél évszázados művészi igényességű tolmácsolásáért, karnagyi tevékenységéért;
Petróczi Gábor, a kazincbarcikai Szalézi Szent Ferenc Gimnázium igazgatója;
Varga János, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye ibrányi plébánosa, Szabolcsi Főesperes több mint öt évtizedes elkötelezett közösségépítő, lelkészi szolgálata elismeréseként;
Varga László, a kaposvári Szent Imre-templom plébánosa, irodaigazgatója, a Kaposvári Egyházmegye kiépítésében vállalt szerepéért, több évtizedes lelkipásztori munkájáért, a mozgássérültek és szellemi fogyatékosok lelki gondozásáért;
Vértesaljai László jezsuita szerzetes, az elesettek és a hátrányos helyzetűek érdekében végzett áldozatos szolgálata elismeréseként.

A Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben részesült:
közösséget szervező, a keresztény értékrendet erősítő, a fiatalok hitélete érdekében végzett áldozatos munkássága, közéleti tevékenysége elismeréseként Lévai Jánosné katolikus hittanár, Kecskemét város önkormányzati képviselője;
Vojtkó Ferenc, a Debrecen Televízió szerkesztő-riportere a magyar honvédelem, a történelmi egyházak, valamint Debrecen város történetének magas színvonalú bemutatásáért, kimagasló újságírói-szerkesztői tevékenységéért.

Magyar Bronz Érdemkeresztet vehetett át Gera Lajosné, a biatorbágyi Boldog Gizella Otthon főnővér-helyettese.

Hozzászólás írása: