Az élet és a család ajándékáért

Mennyei atyánk, hálát adunk neked az élet és a család ajándékáért.
Adj nekünk erőt, hogy az első magyar szent család – Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre- példája nyomán szeretetben és örömben élhessünk!
Kérünk, segítsd a házaspárokat küldetésük teljesítésében, hogy az élő hitet tovább adhassák!
Nyisd meg a gyermekek szívét, hogy kibontakozzék bennük a keresztségben kapott hit csírája!
Engedd, hogy fiataljaink növekedjenek a hitben és Jézus ismeretében: a házasság előtt állók pedig tisztán megélt szerelemmel készüljenek arra!
Növeld a házastársak között a szeretetet, és a hűséget. Kérünk azokért, akik házasságukban nehézségekkel küzdenek. Fogadd hálaadásunkat a hűséges, életre nyitott és örömteli házasságért! Álld meg nemzetünk minden családját!
Adj belső békét az özvegyeknek és egyedülállóknak, a kudarcoktól szenvedőknek!
Adj bölcsességet és kitartást a családokért fáradozó világiaknak, püspököknek és papoknak. Világosítsd meg a közélet felelőseit, hogy felismerjék mit kell tenniük a család és a haza javára.
Szabadítsd fel szívünket a szolgáló szeretetre, a szent család segítségével: József és Mária közbenjárására a Te Fiad a mi Urunk Jézus Krisztus által.  Ámen

Hozzászólás írása: