Szent István-ereklyét helyeztek el Passauban

Május 7-én, Boldog Gizella – Szent István király felesége, a bajor hercegnőből lett magyar szent – emléknapján ünnepséget tartottak Passauban, a Gizella-tisztelet európai központjában. Wilhelm Schraml passaui püspök meghívására Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök is a városba érkezett, Hajdu Ferenc, provikáriussal és Ugrits Tamás püspöki irodaigazgatóval.

Az idei Gizella-napok alkalmából a székesfehérvári püspökség Szent István király ereklyéjét, a koponyacsontnak egy darabját ajándékozta  a passaui egyházmegyéhez tartozó niedernburgi kolostornak.

A május 7-i ünnepi találkozó elején Spányi Antal püspök bemutatta a passaui főpásztornak Szent István ereklyéjét. A relikviát a Szabó János ötvösművész által készített, életfát szimbolizáló, keresztben végződő, kecses arányú, hegyikristállyal díszített ereklyetartóban helyezték el.

A magyar küldöttség megtekintette az ünnepség helyszíneit: a bazilikát és a niedernburgi kolostort. Az apátnővel való találkozás után Boldog Gizella sírjánál imádkoztak.

Wilhelm Schraml püspök hivatalában fogadta a székesfehérvári főpásztort, aki átadta az egyházmegye ajándékait: a Boldog Gizella Óvoda ajándékát, valamint aláírásokat a szenttéavatás ügyében. A passaui püspök 2011-ben tett székesfehérvári tartózkodása során meglátogatta a fehérvári Boldog Gizella Óvodát. E látogatás emlékére készítettek az óvodások ajándékokat.

A passaui egyházmegye boldogként tiszteli Gizellát, Magyarország pedig az Árpád-ház szentjei közé sorolja, így érthetőek azok a törekvések, amelyek Gizella királyné szenttéavatására irányulnak a német és a magyar egyház részéről.

A vendégek Wilhelm Schraml püspök kíséretében látogatást tettek a lengyel pálos szerzetesek által működtetett Mariahilf-zarándoktemplomban.

Az ünnepi szentmisét a székesegyházban mutatta be Wilhelm Schraml, Spányi Antal székesfehérvári és Kiss-Rigó László szeged–csanádi püspök koncelebrálásával, a káptalan és a papság jelenlétében. A templom zsúfolásig megtelt hívekkel, köztük magyar zarándokcsoportokkal. Spányi Antal homíliáját követően került sor az ereklye ünnepélyes átadására.

Székesfehérváron őrzik 1777 óta Szent István fejereklyéjét; fiának, Szent Imre ujjának csontereklyéje 1930-ban került az egykori magyar királyi székhelyre. Szent István hitvese, Boldog Gizella csontereklyéjét 2011-ben, a családok éve alkalmából ajándékozta a passaui püspök a székesfehérvári egyházmegyének. A hajdani koronázó városban így ereklyéikben újra egyesült az első magyar szent család, amelyet minden évben november 13-ához, az összes magyar szent és boldog emléknapjához kapcsolódóan ünnepelnek a Székesfehérvári Egyházmegyében.

Szent István ereklyéjét ünnepélyesen elhelyezték a Boldog Gizella ereklyéje mellé, az oltár elé; majd a szentmise után ünnepi körmenetben vitték a két ereklyét a niedernburgi kolostorba, hogy ezer év után ismét együtt lehessen a királyi pár.

A kolostorban tartott ünnepségen énekek és imádságok hangzottak el. Végül elhelyezték a két ereklyét Boldog Gizella sírja mellett.

Székesfehérvári Egyházmegye/Magyar Kurír

Hozzászólás írása: