Pápai üzenet a betegek világnapjára: a hit biztos köteléket jelent a szenvedőknek

A gyógyulás szentségeinek fontossága áll XVI. Benedek üzenetének középpontjában, amelyet a február 11-i betegek világnapjára írt. Témáját Lukács evangéliumából választotta: „Kelj föl, menj! Hited meggyógyított téged.” (Lk 17,19)

A betegek és a szenvedők találjanak biztos kötelékre a hitben – így buzdít a Szentatya üzenetében. Hangsúlyozza: aki hisz, soha sincs egyedül. Különleges lelki közelségéről biztosítja a betegeket és azokat a papokat, akik a kórházakban tevékenykednek és akik arra kaptak meghívást, hogy a betegek igazi szolgálói legyenek. Krisztus példája nyomán a hívő emberek arra hivatottak, hogy nyitottak legyenek minden emberi élet előtt, gyógyító szándékkal hajoljanak le az ember testi és lelki szenvedéseihez. A pápa kiemeli a gyógyulás szentségeit, vagyis a bűnbánat szentségét és a betegek kenetét, amelyek az Eucharisztiában teljesednek be. Ezek a szentségek rávilágítanak a testi egészség és a lélek megújulása közötti kapcsolatra.

Aki betegségében az Úrhoz imádkozik, azt Isten és az egyház szeretete sosem hagyja magára. A bűnbánat szentségében, vagyis a gyónás orvosságában a bűn nem válik kétségbeeséssé, hanem találkozik a szeretettel, amely megbocsát és átalakít. Ezért a szenvedés pillanata ahelyett, hogy kétségbeeséssé válna, átalakulhat az önmagunkhoz való visszatalálás kegyelmi időszakává, amely során átgondoljuk életünket és hibáinkat, ahogy a tékozló fiú is tette. XVI. Benedek annak a reményének ad hangot, hogy a betegek kenete mint szentség felértékelődik, és a többihez képest nem tekintik alacsonyabb rendűnek. A pápa hangsúlyozza, hogy a betegek szentsége nagyobb figyelmet érdemel ma a teológiai gondolkodásban és a betegekre irányuló lelkipásztori tevékenységben is.

A pápai üzenet kiemeli az Eucharisztia jelentőségét: a betegség pillanatában az Oltáriszentség magunkhoz vétele egyedülálló módon hozzájárul a belső lelki átalakuláshoz. A beteget ugyanis összekapcsolja Jézus áldozatával, aki önmagát ajánlotta fel az Atyának, hogy minden ember üdvözülhessen. A Szentatya ezért arra buzdítja az egész egyházi közösséget és különösen a plébániákat: szenteljenek figyelmet arra, hogy a betegek és az idősek rendszeresen részesülhessenek szentáldozásban.

Vatikáni Rádió/Magyar Kurír